YourAds- Kết nối thành công, khơi nguồn sáng tạo!

Là một ứng dụng cho phép kết nối, hỗ trợ sản xuất dành cho những nhà cung cấp nội dung, quảng cáo, video và các cá nhân và doanh nghiệp trên toàn cầu.

Các tính năng:

1. Đăng tải các nội dung, dự án cần sản xuất và lựa chọn mức giá, hay đấu thầu chỉ định hoặc công khai đến hàng ngàn đối tác sẵn có trên YourAds bao gồm hàng trăm nghệ sĩ, idol và các nhà sản xuất nội dung trên toàn cầu.

2. Thư viện đồ sộ đủ các ngành nghề cho phép người dùng có thể tham khảo và sáng tạo theo cách của mình

3. Khu vực trình diễn các tác phẩm của người dùng theo mạng lưới mạng xã hội

4. Tích hợp các công cụ cho phép thực hiện sản xuất video quảng cáo nhanh chóng như Live Streaming kết hợp công nghệ tăng cường thực tế ảo AR

5. Liên kết các dự án, phương tiện toàn cầu cho phép thực hiện một số loại nội dung quảng cáo phức tạp với chi phí tối ưu.